نشست صمیمی علی سلگی با کارگران خدمات شهر در شیفت شب

حضور سرپرست شهرداری ملارد در جمع زحمتکشان بی ادعای خدمات شهر مورخ 96/08/07 

گزارش تصویری از حضور گرم و صمیمی علی سلگی سرپرست شهرداری ملارد در جمع کارگران خدمات شهر در محل ساختمان امور شهر وافع در بلوار الغدیر  

موارد مرتبط