دیوار کشی گلزار شهدای ملارد به پایان رسید.

اجرای عملیات دیوار کشی گلزار شهدای ملارد در مورخ 96/08/02 به پایان رسید.

03 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری نسبت به دیوار کشی گلزار شهدای ملارد واقع در چهار راه ملارد اقدام نموده است .پس از اجرای پی کنی و فنداسیون و کرسی چینی عملیات دیوارکشی آن به متراژ 400 متر صورت گرفته است .

موارد مرتبط