اتمام اجرای بتن مگر فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای ملارد

عملیات بتن فنداسیون قسمت گالری فرهنگسرای ملارد در مورخ 96/08/20 به پایان رسید . 

21 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد ساخت پروژه فرهنگسرا در چندین فاز عملیاتی  انجام می گردد از اینرو پس از اتمام عملیات بتن ریزی سالن آمفی تئاتر و سالن های c , d بتن مگر فندانسیون سالن گالری فرهنگسرا نیز اجرایی و در تاریخ 96/08/20 به اتمام رسید.  

 

موارد مرتبط