اتمام عملیات زیر سازی و جدولگذاری بلوار جنت

تسطیح و زیرسازی بلوتر جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان خوشنام در مورخ 96/08/21  به پایان رسید.

23 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی  شهرداری پروژه جدولگذاری میانی و کناری و عملیات تسطیح ورگلاژ بلوار جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان خوشنام که عملیات جدولگذاری میانی آن از نوع رفوژ و جدولگذاری کناری و تسطیح و یکسان سازی این بلوار جهت آسفالت در مورخ 96/08/21 به اتمانم رسید.

موارد مرتبط