ادامه جدولگذاری بلوار حدفاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق

عملیات جدولگذاری کناری از میدان سپاه تا شهر ک شقایق همچنان ادامه دارد.

24 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با آغاز طرح جدولگذاری سطح شهر ملارد و مارلیک عملیات جدولگذاری حد قاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق شروع و پس از پی کنی اجرای جدولگذاری این بلوار آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد . یکی از اهداف این عملیات هدایت آبهای سطحی که مشکلاتی را بوجود می آورد را هموار نموده و باعث سهولت در رفت و آمد شهروندان و خودروها در این منطقه می گردد .لازم به ذکر است پس از جدولگذاری عملیات تسطیح و آسفالت آن آغاز خواهد شد.      

موارد مرتبط