عملیات زیر سازی خیابان درختی جهت دسترسی به سایت جدید سازمان خدمات موتوری

زیر سازی خیابان درختی خوشنام مسیر منتهی به سازمان خدمات موتوری شهراری ملارد در مورخ 96/08/22 آغاز گردیده است .

24 آبان 1396 0 comment

 

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد پس از احداث سایت سازمان خدمات موتوری واقع در خیابان درختی خوشنام پشت سایت سازمان اتوبوسرانی نسبت به تسطیح این خیابان اقدام گردید و این عملیات همچنان ادامه دارد که پس از اتمام عملیات جدولگذاری و آسفالت آن نیز انجام خواهد گرفت.شایان ذکر است این عملیات در راستای تسهیل در رفت و آمد خودروها به این سازمان خواهد بود.

موارد مرتبط