بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا انجام شد.

عملیات بتن ریزی ساختمان اداری سوله ورزشی فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر در مورخ 96/08/20 به مرحله اجرا رسید.

29 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهراری ملارد پس از اتمام نصب سوله ورزشی در جنب فرهنگسرا واقع در بلوار الغدیر ساخت ساختمان اداری آن با بتن ریزی و ستون های این ساختمان آغاز گردید که هم اکنون مرحله قالب بندی و بتن ریزی ستون های آن در حال اجرا می باشد . این عملیات در مورخ 96/08/20 صورت گرفته است.

موارد مرتبط