اجرای زیر سازی ضلع جنوب غربی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا

آرماتوربندی جهت اجرای زیر سازی سقف آمفی تئاتر فرهنگسرا در حال انجام می باشد.

29 آبان 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهردای ملارد پروژه فرهنگسرای ملارد واقع در بلوار الغدیر با توجه به وسعت این پروژه که در فازهای مختلف در حال انجام می باشد در حال حاضر در ضلع جنوبی اجرای سقف آمفی تئاتر آن در حال انجام می باشد . این عملیات در مورخ 96/08/25 آغاز گردیده است.

موارد مرتبط