جمع آوری نخاله های سطح شهر ملارد

به همت واحد امانی ،حمل و جمع آوری نخاله های سطح شهر ملارد در مورخ 96/09/04 انجام شد.  

05 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط  عمومی شهرداری ملارد در راستای زیبا سازی و جمع آوری نخاله های سطح شهر به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی نخاله های مناطقی از سطح شهر ملارد از جمله خیابان دلناز و نخاله های بجا مانده از حفر چاه به تعداد 9 سرویس توسط لودر و کامیون ده چرخ حمل و به محل دیگری انتقال داده شده است .