اتمام عملیات نصب ستون ها به منظور احرای فنس حفاظ کانال خوشنام

عملیات فنس کشی حفاظ کانال آب در خوشنام در مورخ 96/09/04آغاز گردید. 

05 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد و به همت واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری و با توجه به پر خطر بودن کانال آب در قلعه فرامرز و عدم رعایت نکات ایمنی شهروندان مبنی بر استفاده از این کانال پس از اتمام عملیات پی کنی و نصب صفحه ستون و بتن ریزی جهت نصب پایه فنس حریم کانال آب  خوشنام اجرای نصب ستون ها آغاز ودر مورخ 96/08/04 به پایان رسید .

 

موارد مرتبط