دیدار صمیمی شهردار با مدیریت و پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری ملارد

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی شهردار ملارد با مدیریت و پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری ملارد دیدار و گفتگو نمودند . 

28 ارديبهشت 1396 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد ضرورت روابط عمومي در يك سازمان: كار و زندگي در دنياي به شدت متحول و متغير كنوني، بدون سازمان‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بسختي امكان‌پذير است. مديريت و راهبرد در محيط كار و زندگي نيازمند دانش و اطلاعات كافيبراي تصميم‌گيري است. اما اين فضا كمتر اين اطمينان را براي مديران ايجاد مي‌كند. از اين روست كه نقش سازمان‌ها و نهادهاي ارتباطي و اطلاعاتي چون روابط عمومي‌ها اهميت بسزايي در دنياي جديد پيدا مي‌كند. هزاره‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم پر است از دگرگوني و تحول در ابعاد و اشكال گوناگون اندازه‌گيري و شتاب آن تقريباً براي ما غيرممكن است. طبيعي است كه سازمان‌هايي كه در اين عصر زندگي مي‌كنند با دشواري‌هاي بسياري روبه‌رو خواهند شد. زيرا با محيطي نامطمئن مواجه هستند. البته اين نمي‌تواند مفهوم و معناي بدي داشته باشد. زيرا هر قدر كه ميزان تغييرات در جامعه‌اي بيشتر شود. در چنين فضايي مديران به اطلاعات بيشتر و روشها و برنامه‌هاي منسجم و مدون‌تري نياز دارند. به هر حال اين تحولات مديران را دچار غافلگيري‌هاي شديد كرده و در اين فضا نقش يك روابط عمومي پويا كه اين تحولات را جزء به جزء دنبال كرده و با برنامه‌ريزي به سمت و سوي صحيح هدايت كند مورد توجه است. در همین خصوص و به مناسبت روز 27 اردیبهشت که روز روابط عمومی و ارتباطات نامگذاری شده است مهندس علی اکبر خراسانی در محل دفتر خود با مدیر و پرسنل اداره روابط عمومی شهرداری ملارد دیدار و گفتگوی صمیمانه نمودند . این دیدار در تاریخ 96/02/27 برگزار و مهندس خراسانی از زحمات بی شمار اداره روابط عمومی در زمینه اطلاع رسانی و توسعه روابط عمومی  در بین آحاد جامعه و همچنین نشان دادن فعالیت های شهرداری در بین مردم از این اداره و پرسنل آن تقدیر تشکر و نمودند . در این نشست معاونت اداری مالی و مدیر امور مالی مدیر امور اداری و ریاست اداره حراست شهرداری ملارد نیز حضور داشتند . 

موارد مرتبط