اتمام عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد

آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری فرهنگسرای شهر ملارد در مورخ 96/09/09 به اتمام رسیده است.

11 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای پیشرفت پروژه بزرگ فرهنگسرای شهر ملارد همزمان با اقدامات انجام شده از قبیل بتن ریزی کف و ستون های سالن آمفی تئاتر فرهنگسرا  پس از آغاز عملیات آرماتور بندی فنداسیون سالن گالری در مورخ 96/09/09 اجرای آرماتور بندی فنداسیون به پایان و آماده بتن ریزی می باشد .شایان ذکر است با توجه به نیاز ضروری شهر ملارد به فرهنگسرا و گسنردگی این پرو.ژه عملیات احداث آن همرمان در چندین مرحله در حال انجام و اجرا می باشد.

 

موارد مرتبط