گزارش عملکرد آذر ماه واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملکرد آذر ماه 96 واحد زیبا سازی معاونت خدمات شهری و زیست محیطی شهرداری ملارد به شرح ذیل می باشد.

13 آذر 1396 0 comment

ردیف

شرح

1

جمع آوری تابلو های غیر مجاز ( هشتی ، منصوب بر تیر برق و جدااز ملک) خیابانهای سطح شهر

2

رنگ امیزی میله پرچم های سطح شهر

3

صدوراخطاریه جهت تابلوهای غیرمجاز سطح شهر

4

باز کردن پرچم های سامورایی مشکی سطح شهر

5

رنگ آمیزی جداول مجتمع گلسار

6

رنگ آمیزی جداول خیابان شمشاد

7

رنگ آمیزی خیابان آمنه

8

رنگ آمیزی جداول خیابان گل مریم

9

رنگ آمیزی جداول خیابان دکتر حسابی از ابتدای خیابان کاشانی تا ابتدای خیابان چناران

10

تعویض پرچم احتزازدر 3نوبت

11

رنگ آمیزی جداول خیابان شیوا(جداول کناری)

12

نصب پرچم های رنگی در سطح شهر

13

جمع آوری داربست غیر مجاز 9مورد

14

اخذ عوارض تابلو 

  

موارد مرتبط