عملیات زیر سازی و تسطیح بلوار جنت قلعه فرامرز آغاز گردید.

زیر سازی و تسطیح  بلوار جنت حد فاصل شهرک شقایق تا میدان قلعه فرامرز در مورخ 96/09/14 آغاز گردید.

16 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد بلوار جنت حد فاصل میدان سپاه تا میدان قلعه فرامرز پس از اتمام جدولگذاری رفوژ میانی و جدولگذاری کناری آن عملیات زیر سازی و تسطیح آن آغاز گردیده است . این عملیات هم اکنون در حد فاصل ورودی شهرک شقایق تا میدان قلعه فرامرز ادامه دارد که پس از آن مرحله آسفالت شروع خواهد شد.شایان ذکر است این عملیات در مورخ 96/09/14 آغاز گردیده است.  

 

موارد مرتبط