عملیات دیوارکشی و نصب پنجره های سوله ورزشی شهید مطهری به اتمام رسید.

اتمام دیوارکشی و ساخت و نصب پنجره های سوله ورزشی خیابان شهید مطهری در مورخ 96/09/12 

18 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد عملیات دیوار کشی سوله ورزشی واقع در خیابان شهید مطهری به اتمام رسید . این دیوار کشی به تعداد 16 دهنه می باشد  که در دوسمت این سوله انجام گردیده است و ساخت و نصب پنجره های آن نیز صورت گرفت و هم اکنون ساختمان اداری آن در حال اجرا بوده و سقف اول این ساختمان نیز بتن ریزی گردیده است. 

 

موارد مرتبط