جمع آوری نخاله های چندین منطقه در سطح شهر ملارد

جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب در چندین منطقه در سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای نظافت خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و با همکاری واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد با یک دستگاه بابکت و کامیون نخاله و خاک های اضافی حاصل از تخریب جدول های فرسوده جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب مناطق ذیل جمع آوری شده و به محل دیگری انتقال داده شد . این برنامه در تاریخ  96/09/18 انجام پذیرفت . 

1- جمع آوری نخاله های خیابان تختی تقاطع خیابان کاشانی کاشانی 

2-  جمع آوری نخاله های خیابان دانش بعد از بلوار راغب و کوچه شقایق

3- جمع آوری نخاله های خیابان مصیب زاده

4- جمع آوری نخاله های محوطه ساختمان مرکزی شهرداری

 

موارد مرتبط