اتمام عملیات بتن ریزی سقف موتورخانه مجاور ساختمان جدید شهرداری ملارد

اجرای تیرچه و اتمام بتن ریزی سقف زیر زمین موتورخانه شهرداری ملارد واقع در محوطه شهرداری ملارد در مورخ 96/09/21 انجام شد.

22 آذر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد جهت ساخت موتورخانه در محوطه شهرداری مجاور با ساختمان جدید اقدام نموده است لذا در این راستا اجرای تیرچه سقف آن از موزخ 96/09/18 آغاز وعملیات بتن ریزی آن در مورخ 96/09/21 به اتمام رسید.  

موارد مرتبط