انجام عملیات آرماتور بندی دیوارهای برشی قسمت گالری فرهنگسرا

اجرای ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا د ر قسمت گالری و دیوار برشی آن در مورخ 96/10/01 آغاز گردید.

04 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهردای ملارد در راستای عملیات عمرانی سطح شهر و پیشرفت آنها پروژه فرهنگسرای ملارد واقع در بلوار الغدیر با توجه به گستردگی این پروژه که در فازهای مختلف در حال اجرا می باشد هم اکنون عملیات ریشه گذاری فنداسیون فرهنگسرا و آرماتوربندی دیوار برشی آن در قسمت گالری این فرهنگسرا در حال اقدام می باشد . 

 

 

موارد مرتبط