قالب بندی ستون های پارکینگ طبقاتی و اتمام بتن ریزی دیوارهای جانبی آن انجام شد

اجرای عملیات  قالب یندی  و اتمام بتن ریزی دیواره های ضلع شمال و غرب پارکینگ طبقاتی در مورخ 96/10/02 انجام شد.

04 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با توجه به نیاز ضروری شهر ملارد به پارکینگ و آغاز احداث پروژه پارکینگ طبقاتی در خیابان امام خمینی (ره) پس از اتمام عملیات فنداسیون و بتن ریزی کف پارکینگ طبقاتی اجرای آرماتور بندی فنداسیون دیواره های ضلع شمال وغرب پارکینگ طبقاتی آن  آغاز گردید که پس از اتمام عملیات بتن ریزی عملیات قالب بندی ستون های این پارکینگ در مورخ 96/10/02 صورت گرفت .

موارد مرتبط