واكاری و كاشت گلهای دائمی در بلوار های سطح شهر ملارد

به همت و نظارت سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ملارد عملیات کاشت گلهای دائمی در ملارد آغاز شد.

18 مرداد 1396 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد ؛ به منظور زیبایی ماندگار تر عرصه های گل کاری شده در بلوار های سطح شهر، بخش هایی از گل های زینتی فضای آزاد که به دلایل مختلف تخریب گردیده اقدام به ترمیم و واکاری آنها نموده است .در همین راستا سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری ملارد عملیات واکاری ، وجین علف های هرز و حذف پاجوش های درختان و درختچه ها را در سطح بلوارهای شهر از جمله بلوار رسول اکرم (ص) و بلوار نیایش به اجرا درآورده است . 

موارد مرتبط