بتن ریزی رمپ ظلع شرقی سکوی زباله شهر ملارد آغاز گردید .

توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد بتن ریزی رمپ شرقی سکوی زباله انجام شد . 

21 مرداد 1396 0 comment

 

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر ملارد ،  یکی از مهمترین پروژه های این شهرداری سکوی جدید زباله در قلعه فرامرزیه انتهای خیابان درختی است که در حال تکمیل می باشد . در همین راستا بعد از ایجاد و بتن ریزی دیوار های شمالی و جنوبی سکو با نظارت معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد همزمان با عملیات بتن ریزی کف سکوی زباله که از مورخ 96/05/17 انجام شده عملیات اجرایی بتن ریزی رمپ شرقی سکو نیز اغاز گردیده است.

موارد مرتبط