سکوهای زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما می باشند.

سکوهای نشیمن زمین ورزشی شماره 2 اسپرت پارک واقع در بلوار شهید جمور در حال انجام می باشد.

13 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت کارهای عمرانی سطح شهر مخصوصاً  اجرای پروژه ها ، پروژه اسپرت پارک واقع در بلوا شهید جمور (سه بانده) عملیات سنگ نمای سکوهای ورزشی این پارک در حال انجام می باشد .شایان ذکر است این عملیات پس از اتمام سنگ نمای زمین ورزشی شماره 1 انجام شده است .

 

موارد مرتبط