بررسی بافت های فرسوده شهر ملارد

علی سلگی : موضوع بافت های فرسوده  شهر ملارد در اولویت کاری این شهرداری قراردارد.

17 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در پی بروز زلزله های اخیر در شهر ملارد علی سلگی به همراه اعضای محترم شورای شهر و معاونت شهر سازی با حضور ریاست محترم اداره راه و شهر سازی تشکیل جلسه داد. این جلسه در خصوص بافت فرسوده و رهکارهای مقاوم سازی آنها مواردی مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید. این جلسه در مورخ 96/10/17  در دفتر شهردار تشکیل شد.

موارد مرتبط