مراحل پایانی احداث سوله ورزشی شهید مطهری غربی

ادامه موزاییک کاری کف سوله ورزشی شهید مطهری غربی در حال انجام می باشد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای انجام عملیات های عمرانی و پیشرفت پروژه های سطح شهر در خصوص پروژه سوله ورزشی جنب فرهنگسرا واقع در خیابان شهید مطهری غربی هم اکنون عملیات موزاییک کاری کف این سوله در حال انجام می باشد و با توجه به گستردگی این پروژه و تسریع در تکمیل آن همزمان چند عملیات اجرایی از جمله تکمیل ساختمان اداری ، نازک کاری آن و .... انجام می شود .

 

موارد مرتبط