زیر سازی بلوار شقایق

عملیات زیر سازی بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق به پایان خود نزدیک گردیده است

21 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهردا ی ملارد در راستای ترمیم و بازسازی معابر ،خیابا ن ها و بلوارهای سطح شهر، بلوار شقایق واقع در ابتدای تقاطع میدان سپاه به بلوار شهید جمور (سه بانده) که از بلوارهای پر تردد جهت دسترسی میدان سپاه به شهرک شقایق و بلوار جنت  در نهایت میدان قلعه فرامرز می باشد پس از جدول گذاری رفوژ مینی و کناری به منظور آسفالت عملیات زیر سازی آن آغاز گردیده و هم اکنون رو به پایان است .

موارد مرتبط