كودپاشی فضای سبز شهری ملارد

عملیات کود پاشی فضای سبز انجام گردید

21 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری ملارد، که اقدام به کودپاشی با کود دامی پوسیده در چمن های سطح شهر نموده این عملیات به پایان رسیده است .

 

موارد مرتبط