اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

اسپرت پارک در حال اجرای سنگ نما سکوهای تماشاچی

21 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در خصوص پیشرفت کارهای عمرانی سطح شهر مخصوصاً  اجرای پروژه ها ، پروژه اسپرت پارک واقع در بلوا شهید جمور (سه بانده) عملیات سنگ نمای سکوهای ورزشی این پارک در حال انجام می باشد و رو به پایان است 

 

موارد مرتبط