احداث شهرک ترافیک در شهر ملارد

عملیات زیر سازی شهرک ترافیک واقع در ابتدای بلوار نیایش در مورخ 96/10/21  آغاز گردید.

23 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد به منظور فرهنگ سازی در خصوص ترافیک و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی شهرداری ملارد نسبت به ایجاد محلی مناسب به نام شهرک ترافیک واقع در شرق سرآسیاب ابتدای بلوار نیایش اقدام نموده است که هدف از این اقدام فرهنگ سازی برای اجرای بهتر قوانین راهنمایی و رانندگی می باشد که هم اکنون عملیات زیر سازی این شهرک در حال انجام است .

 

موارد مرتبط