اجرای سقف دوم و بتن ریزی ساختمان اداری سایت جدید سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد

عملیات بتن ریزی سقف دوم ساختمان  اداری سایت جدید سازمان موتوری شهرداری ملارد در مورخ 96/10/21 اغاز شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت پروژه های عمرانی در سطح شهر سایت جدید سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد واقع در قلعه فرامرز یکی از این پروژه ها می باشد که هم اکنون عملیات اجرای سقف دوم ساختمان اداری و بتن ریزی آن در حال اجرا می باشد.شایان ذکر است متراژ هر سقف 440 متر مربع می باشد .

موارد مرتبط