اجرای عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک آغاز گردید.

عملیات روکش آسفالت پارک ترافیک از مورخ 96/10/25 آغاز گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای عملیات اجرایی پروژه ها سطح شهر ،پارک ترافیک واقع در ابتدای بلوار نیایش  پس از اتمام جدول گذاری و تسطیح محوطه آن عملیات قیر پاشی و روکش آسفالت پروژه مذکور از مورخ 96/10/25  آغاز گردیده و همچنان ادامه دارد . 

موارد مرتبط