اجرای سرامیک کف بازار موبایل در حال انجام می باشد.

اجرای عملیات سرامیک کف طبقات بازار موبایل واقع در خیابان امام خمینی (ره) از مورخ 96/10/26 آغاز گردید. 

27 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی پروژه های سطح شهر ،بازار موبایل  که در خیابان امام خمینی (ره) وافع شده است نیز یکی از این پروژه ها می باشد و پس از اتمام کاشی کاری دیواره ها هم اکنون اجرای سرامیک کف طبقات آن در حال انجام است.

 

موارد مرتبط