شروع عملیات جدولگذاری مسیر دسترسی سوله ورزشی شهید مطهری

به همت واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی مسیر دسترسی به سوله ورزشی شهید مطهری  جدولگذاری شد.

28 دی 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با توجه به رو به اتمام بودن ساخت سوله ورزشی شهید مطهری واقع در ابتدای بلوار الغدیر به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان جهت استفاده از این مکان ورزشی مسیر دسترسی به این سوله توسط واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی جدولگذاری گردید . این عملیات به صورت  تک جدول کانیو در مورخ 96/10/26 صورت گرفته است.

 

موارد مرتبط