شستشوی تعداد 480 عدد باکس زباله در مناطقی از سطح شهر ملارد

با نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهردای ملارد اجرای شستشوی تعداد 480 باکس زباله توسط خودرو باکس شوردر مناطق مختلف شهر انجام گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد از اهم وظایف واحد امور شهری که تحت نظارت معاونت خدمات شهر و زیست محیطی شهرداری ملارد انجام وظیفه می نماید می توان به جمع آوری زباله ها و شستشوی باکس های زباله ونظافت شهر و ........اشاره نمود . در این راستا اجرای طرح کلی شستشوی باکس های زباله توسط خودروهای باکس شور در دستور کار این معاونت قرار گرفته که از مورخ 96/11/01 لغایت 96/11/20 تعداد 480 عدد باکس زباله مستقر در سطح شهر مورد شستشو قرارگرفته است .

موارد مرتبط