حضور مسئولین و پرسنل شهرداری به منظور خدمات رسانی در سطح شهر

امداد رسانی ماموران سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملارد به شهروندان درمورخ 96/11/08  

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد ار ابتدای ریزش برف سنگین در شهر ملارد مسئولین و پرسنل خدمات شهر در سطح شهر حضور یافتند و نسبت به بازگشایی معابر ،برف روبی و امداد رسانی به شهروندانی که در برف مانده اند اقدام نمودند که مشکلاتی که برای تردد شهروندان بوجود آمده است مرتفع گردد شرح این فعالیت ها به روایت تصویر.

موارد مرتبط