بازدید ریاست و اعضای محترم شورای شهر و شهردار ملارد از پروژه ورزشی شهید مطهری

علی سلگی و ریاست و اعضای محترم شورای شهر ملارد از روند پیشرفت پروژه سوله ورزشی شهید مطهری در مورخ 96/11/19 بازدید نمودند.

  به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با قرار گرفتن در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و افتتاح پروژه های شهرداری ملارد ،ریاست و اعضای محترم شورای شهر ملارد و علی سلگی از روند پیشرفت این پروژه بازدید نمودند تا کم و کاستی های تکمیلی این پروژه برطرف و آماده بهره برداری گردد.این بازدید در روز پنج شنبه مورخ 96/11/19 انجام شد.

موارد مرتبط