رسیدگی به مشکلات مشترک تاکسیداران توسط مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد

حسین فلاح نژاد گفت : حل مشکلات مشترک خطوط تحت پوشش سازمان تاکسراین شهرداری ملارد با خرد جمعی سازمان های تاکسیرانی همجوار مقدور می باشد.

19 مهر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد با حضور مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی ملارد و اندیشه به برخی مشکلات مشترک خطوط  آذری - سه راه مارلیک و آذری-اندیشه رسیدگی شد در این جلسه که به میزبانی سازمان تاکسیرانی ملارد برگزار شد فلاح نژاد مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری ملارد ، مسلمی مدیرعامل تاکسیرانی اندیشه ، معاونین ، مسئول بازرسی و نمایندگان خطوط مربوطه به مسائل و مشکلات پیرامون خدمات رسانی مطلوبتر این دو خط تاکسیرانی پرداختند.
این جلسه همچنین در جهت هماهنگی های هرچه مطلوبتر میان سازمان های تاکسیرانی دو شهر همجوار ملارد و اندیشه و رانندگان فعال در خطوط فوق الذکر و مشکلات بوجود آمده در محل ایستگاه تاکسی این دو خط تاکسیرانی در میدان آذری ( شمشیری ) تهران برگزار گردید.

 

 

 

موارد مرتبط