حفر دوحلقه چاه و جمع آوری نخاله های آن توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد

 حفر دو حلقه چاه و جمع آوری نخاله و انتقال آن ها به مکان دیگری  توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد. 

20 مهر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای تسهیل در ایاب و ذهاب و رفاه حال شهروندان محترم و همچنین جهت هدایت آبهای سطحی و حفظ  بهداشت محیط تعداد دو حلقه چاه در خیابان مصیب زاده بن بست سیزدهم و خیابان سنبل مارلیک و جمع آوری و انتقال نخاله های آن به محل دیگری توسط واحد امانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری ملارد انجام گردید. شایان ذکر است این عملیات در مورخ 96/07/19 انجام پذیرفته است.

موارد مرتبط