جمع آوری نخاله های ساختمانی سطح شهر

یکی از وظایف و برنامه های محوله واحد امانی شهرداری ملارد جمع آوری نخاله های ساختمانی و تخریب های عملیات عمرانی در سطح شهر می باشد . 

20 مهر 1396 0 comment

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ملارد در راستای نظافت خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و با همکاری واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد و سازمان خدمات موتوری با یک دستگاه لودر و کامیون ده چرخ سازمان خدمات موتوری نخاله و خاک های اضافی حاصل از حفرچاه ها و معابر و میادین به شرح ذیل به تعداد 105 سرویس جمع آوری شده و به محل دیگری انتقال داده شده است . این برنامه در تاریخ 96/07/10 الی 96/07/15 انجام شد . 

1 - جمع آوری نخاله میدان سپاه تا تالار آرام 

2 - جمع آوری نخاله اطراف  میدان ساعت  

3- جمع آوری نخاله پارک بانوان ملارد

4- جمع آوری نخاله های حفرچاه خیابان مصیب زاده و خیابان سنبل مارلیک 

 

 
 

 

 

موارد مرتبط