ساخت پل های سیمانی انبارهای واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد

به همت واحد امانی : ترمیم و باز سازی پل های سیمانی ورودی واحد امانی و امور شهر شهرداری ملارد در مورخ 96/11/23

26 بهمن 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد یک از وظایف واحد امانی معاونت زیر بنایی و ترافیکی شهرداری ملارد ترمیم و بازسازی پل های سیمانی ،ترمیم و بازسازی جداول شکسته در سطح شهرو ............. می باشد . لذا در این راستا نسبت به ساخت پل های جدید ورودی واحد امانی و واحد امور شهر شهرداری اقدام گردیده است.

موارد مرتبط