ساخت و نصب صندلی برای ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر ملارد

تجهیز ایستگاه های تاکسی و اتوبوس با ساخت و نصب صندلی در سطح شهر ملارد انجام گردید.

08 اسفند 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای تجهیز شهر به مبلمان شهری با جانمایی تعداد 6 نیمکت و سایه بان  در سطح شهر به منظور رفاه حال شهروندان محترم و تکمیل مبلمان شهری که باعث زیبای منظر شهر می گردد تعدادی از ایستگاه های تاکسی و اتوبوس در سطح شهر فاقد صندلی می باشد. لذا با برنامه ریزی انجام شده نسبت به ساخت صندلی و نصب آنها در این ایستگاه ها اقدام گردید.

موارد مرتبط