بازدید علی سلگی از روند پیشرفت پروژه بلوار شقایق

شهردار ملارد از پروژه روکش آسفالت بلوار شقایق در مورخ 96/12/11 بازدید نمودند.  

12 اسفند 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد اجرای عملیات پروژه بلوار شقایق اعم از جدولگذاری ،تسطیح ،قیر پاشی و در نهایت آسفالت آن در حال انجام می باشد . لذا در همین راستا سلگی شهردار ملارد از انجام عملیات روکش آسفالت بلوار شقایق بازدید نموده و در روند پیشرفت این پروژه قرار گرفتند .

 

موارد مرتبط