5500 متر مربع روکش آسفالت در بلوار شقایق انجام گردید.

اجرای روکش آسفالت بلوار شقایق در روز جمعه مورخ 96/12/10  به متراژ 5500 متر مربع 

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد ،بلوار شقایق حد فاصل میدان سپاه تا شهرک شقایق که ازمحورهای مواصلاتی بین مارلیک و خوشنام می باشد و با آماده شدن این محور بار ترافیکی بلوار شهید جمور (سه بانده ) به خوشنام نیز کاسته می شود. اجرای این پروژه پس از اتمام عملیات جدولگذاری کناری و رفوژ میانی و تسطیح آن به متراژ 15000 متر مربع هم اکنون به مرحله روکش آسفالت رسیده است و تاکنون به متراژ 5500 متر مربع اجرای روکش آسفالت در آن صورت گرفته است .

موارد مرتبط