طرح جمع آوری لاستیک ها ی فرسوده در سطح شهر ملارد اجرا گردید.

جمع آوری لاستیک های فرسوده در سطح شهر ملارد به منظور خطرات احتمالی در چهار شنبه آخر سال    

22 اسفند 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطاات و امور بین الملل شهردای ملارد در راستای پیشگیری از بروز خطرات احتمالی در چهارشنبه آخر سال به همت معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد با اسقرار اکیپ هایی در سطح شهر ملارد ،سر آسیاب و مارلیک نسبت به جمع آوری لاستیک های مستعمل و فرسوده اقدام نموده و آنها را در محل مناسبی دیگر دپو نمودند.

موارد مرتبط