اجرای ساخت و نصب تعدادی پل فلزی در سطح شهر ملارد انجام گردید.

 پل های خیابان شهید صدوقی و ورودی  کوچه سلامت خیابان امام در مورخ 96/12/15 ساخته و نصب گردید.

22 اسفند 1396 0 comment

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد تعدادی از پل های کوچه ها و خیابان ها در سطح شهر فرسوده و مستعمل گردیده اند که این موجب مشکلاتی برای تردد خودروها و شهروندان شده است لذا در همین راستا با توجه به اولویت بندی خیابان های پر تردد بخصوص در این ایام نوروز تعداد دو عدد پل  فلزی پس از ساخت جهت نصب به خیابان شهید صدوقی و ورودی کوچه سلامت خیابان امام خمینی (ره) انتقال داده شد که پس از زیر سازی نسبت به نصب آنها اقدام گردد.

موارد مرتبط