عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید.

اجرای عملیات زیرسازی بلوار بسیج در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد پیشرفت اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر از جمله بازسازی و ترمیم آسفالت و جداول بلوارها ،خیابان ها و میادین و تسطیح و ایجاد بلوارهای جدید در مناطق شهردرهمین راستا عملیات زیر سازی ورودی بلوار شهیدان شوریابی در مورخ 96/12/23  به اتمام رسید و آماده روکش آسفالت قرار گرفت که از مسیرهای پر تردد بوده مشکلات شهروندان نیز در این خصوص مرتفع می گردد.

موارد مرتبط