لکه گیری و اجرای روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح شهر

آسفالت و لکه گیری بلوار،میادین،خیابان‌های فرعی واصلی،تقاطع ها ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری توسط معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد با عنایت به فرا رسیدن فصل بهار و آغاز مسافرت های نوروزی به منظور ارائه خدمات رسانی به جهت تسهیل در ایاب وذهاب و رفاه حال شهروندان محترم  طرح استقبال از نوروز اجرایی گردید و در همین راستا  بلوار ، میادین ، خیابان‌های فرعی واصلی ، تقاطع ها  ، معابر سطح شهر  نوارهای حفاری و ....... آسفالت و لکه گیری شده است. آدرس نقاط آسفالت شده و لکه گیری شده به شرح ذیل می باشد:  

1- لکه گیری خیابان شهید صدوقی   

2- اتمام لکه گیری خیابان مریم غربی 

3- اتمام لکه گیری آسفالت خیابان آزادگان            

4- لکه گیری خیابان آرش دو طرف خیابان کسری از تقاطع سه بانده تا پرنیان و مرمت دالهای نسب شده درتقاطع خیابان کسری 

5- خیابان ورزش بن بست دوم

 6- اجرای لکه گیری آسفالت خیابان امینی اول و محور اندیشه

7- لکه گیری و آسفالت خیابان دانش غربی

 

موارد مرتبط