تسطیح و رگلاژ محلی جهت ساماندهی بازار روز در بلوار شهید مطهری شرقی

عملیات تسطیح و رگلاژ زمینی به منظور ساماندهی بازار روزهای محلی در مناطقی در سطح شهر انجام گردید.

20 فروردين 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای نظم بخشیدن به فروشندگان دوره گرد و وانت بارها سیاست شهرداری ملارد بر آن است که نسبت به تجمیع آنها در یک مکان که هم از پخش بودن آنها که موج ترافیک در مسیرها می گردد و از یک سو رفاه شهروندان که برای خرید به یک مکان خاص مراجعه می نمایند مناطقی را در سطح شهر شناسایی گردید که می توان از آن ها به زمین حاشیه اسپرت پارک واقع در سه بانده مارلیک ، زمین کناری در بلوار شهید مطهری غربی و شرقی ، زمین حاشیه بلوار نیایش نام برد لذا هم اکنون زمینی در حاشیه بلوار شهید مطهری شرقی به همین منظو مورد تسطیح و رگلاژ قرار گرفته است.

 

موارد مرتبط