مجمع خادمین شهر ملارد میهمان سلگی بودند.

تعدادی از خادمین شهر ملارد امروز میهمان علی سلگی شهردار ملارد بودند.

23 فروردين 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد مجمع خادمین شهر ملارد در دفتر کار شهردار ملارد حضور یافته و با سلگی شهردار ملارد ملاقات نمودند.در این دیدار ابندا ضمن تبریک سال جدید در مورد اهم مشکلاتی و مسائل شهر گفتگو نمودند که سلگی پس از شنیدن این مسائل نسبت به مرتفع شدن آنها دستورات لازم را داده و اظهار داشتند که شهرداری ملارد از انتقادات و پیشنهادات سازنده استقبال کرده و برای حل آنها آمادگی کامل دارد .

موارد مرتبط