ترمیم و بازسازی جداول پارک خیابان کاشانی در حال انجام می باشد

اجرای طرح بازسازی جداول فرسوده پارک ها مورخ 97/01/23 در حال انجام می باشد.

26 فروردين 1397 0 comment

 به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای بازسازی و ترمیم جداول فرسوده میادین ،خیابان ها و پارک های سطح شهر پارک خیابان کاشانی که در غرب سرآسیاب واقع شده است جداول آن که مرز فضای سبز و معابر عابرین پیاده می باشد نیز مورد عملیات باز سازی قرار گرفته هم اکنون عملیات تخریب و زیرسازی به منظور جدول گذاری جدید در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط