اجرای جدولگذاری حد فاصل خیابان دکتر حسابی شمالی تا بلوار مارلیک

عملیات تسطیح و زیرسازی خیابان دکتر حسابی از مورخ 97/01/25 آغاز گردیده است.

27 فروردين 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای پیشرفت عملیات عمرانی در سطح شهر ملارد که شامل جدولگذاری میادین ،بلوارها و خیابان ها و لکه گیری آسفالت و .............. به همین منظور عملیات تخریب و تسطیح و زیر سازی حاشیه خیابان دکتر حسابی حد فاصل خیابان دکتر حسابی شمالی تا بلوار مارلیک به جهت جدولگذاری انجام گرفته است و این عملیات همچنان ادامه دارد.  

موارد مرتبط