جمع آوری نخاله های چندین منطقه در سطح شهر ملارد

جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب در چندین منطقه در سطح شهر ملارد توسط واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد انجام شد . 

23 ارديبهشت 1397 0 comment

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای نظافت خیابان ها و جمع آوری نخاله ها در سطح شهر به منظور زیباسازی منظر شهری و با همکاری واحد امانی معاونت فنی عمرانی شهرداری ملارد با یک دستگاه بابکت و کامیون نخاله و خاک های اضافی حاصل از تخریب جدول های فرسوده جمع آوری نخاله های حاصل از تخریب مناطق ذیل جمع آوری شده و به محل دیگری انتقال داده شد . این برنامه در تاریخ  97/02/18 انجام پذیرفت . 

1- جمع آوری نخاله های کوچه 18 خیابان امام خمینی (ره)  

2-  جمع آوری نخاله های خیابان شهیدان شوریابی 

3- جمع آوری نخاله های خیابان مصیب زاده

 

موارد مرتبط