بوستان خیابان کاشانی در مسیر شکوفایی و بازپیرایی

عملیات باز پیرایی بوستان خیابان کاشانی از مورخ 97/02/11 آغاز گردیده است.

به گزارش مدیریت ارنباطات و امور بین الملل شهرداری ملارد در راستای بالا بردن سرانه فضای سبز شهر ملارد عملیات بازپیرایی پارکها در حال انجام می باشد لذا در این راستا ، بوستان کاشانی واقع در خیابان کاشانی با توجه به اینکه در محله بسیار پر ازدحام سرآسیاب واقع شده در مسیر تخریب قرار گرفته بود و سازمان سیما منظر و فلضای سبز شهرداری بازپیرائی این بوستان را جهت رفاه حال شهروندان و استفاده بهتر از این بوستان در دستور کار خود قرار داده است و هم اکنون اقداماتی نظیر برداشت چمن های آسیب دیده و جمع آوری نخاله های و بستر سازی جهت اجرای بازپیرائی در حال انجام می باشد.

موارد مرتبط